Styrelsen 19/20

Ordförande:  Klara Gustafsson – GDK3
Kassör:  Fredrik Håkansson – MT2
Tryck & PR: Anna-Li Lindberg – MT1
Webbansvarig: Elsa Sörensen – GDK2
Sekreterare: Frida Hartman – MT3
Aktivitet- och företagsansvarig: Morteza Khedri – ED3