Personuppgifter, SAIF och GDPR

PAFF är en del av SAIF, Sveriges Akademiska Idrottsförbund. SAIF ställer krav på vilka uppgifter som behöver finnas i vårt medlemsregister och hur vi sköter vår administration, bland annat en specifik fråga för utländska studenter. Det leder i sin tur till att vi kan få ekonomiskt stöd från dem som kan användas till att ordna våra turer! De personuppgifter vi samlar in delas inte med någon utanför PAFF eller SAIF och allt raderas i slutet på varje verksamhetsår, den 30 juni.

PAFF is a member of SAIF, the Swedish Academic Athletic Organization. SAIF has rules for what personal information we need to register in our member registry and how we manage our administration, such as a specific question for foreign students. In turn this means we get financial support from SAIF that can be used to organize our hikes! The personal information we collect is not shared with anyone outside PAFF or SAIF and is deleted at the end of the academic year, june 30.