Som medlem i PAFF får du hänga med på alla våra olika äventyr, anordna egna aktiviteter och ha kalas kul till priset av endast en femtiolapp.

Vad är PAFF?

Pekings Akademiska Friluftsförening är studentförening som anordnar ett flertal aktiviteter i många olika genrer. Ibland gör vi turer med övernattning, ibland dagsturer men även kortare äventyr.

PAFF sponsras av:

564009_328740970595985_2121059463_n


564009_328740970595985_2121059463_n


564009_328740970595985_2121059463_n

PAFF Community

PAFF Community är en facebook grupp, där alla är välkomna att vara med. Just nu måste man bli inbjuden, och då kan man skicka ett mejl till info@paff.nu så blir man det, eller genom någon som redan är med i gruppen. Här är tanken att man kan skriva “Hej, i sommar ska jag bestiga keb, vill nån med?” eller “Hej PAFF! Jag vill vara med och arrangera en aktivitet med er!”. Man kan skriva annat också, om man vill. -PAFF out!